Sådan øger du dine medarbejderes motivation

(Foto: Pixabay.com)

Har du også oplevet at den sidste medarbejdertilfredshedsundersøgelse ramte en middelrating? I så fald har du måske brug for at læse med her

Motivation er en uhåndgribelig og diffus størrelse, men noget af det, man kan slå fast er, at den er individuel og situationsbestemt. Der findes ikke én “one size fits all”-udgave. Nogle mekanismer i hjernen styrker motivationen på kort sigt, mens andre styrker den mere langsigtede motivation. Og den sidste kan betragtes som en gylden nøgle til ambitiøse medarbejdere og et sundt formålsorienteret arbejdsmiljø.

Læs også: Vi aner ikke, hvad motivation er

Helle Bundgaard, der er partner og grundlægger i Motivation Factor Institute og en anerkendt rådgiver indenfor motivation og ledelse verden over, har gjort det til sit livs formål at omsætte de nyeste opdagelser inden for neuropsykologi til konkrete værktøjer, som kan underbygge motivation både individuelt og i teams.

Tag ansvar for din egen motivation!

Ifølge hende, er det 100 procent vores eget ansvar, at tage hånd om vores motivation – men mange aner ikke, hvad det i virkeligheden er, begrebet dækker over. Man kan sagtens gå og føle sig udslukt og utilfreds med sine arbejdsopgaver, men når man skal sætte ord på, hvad der udgør de essentielle punkter, så bliver man fjern i blikket.

Læs også: Disse fem karaktertræk besidder en god leder

Igennem de seneste år har Helle Bundgaard sammen med førende internationale eksperter på området, arbejdet på at udvikle praktiske arbejdsredskaber, der kan kultivere dialogen mellem ledelse og medarbejdere og altså fremme motivationsniveauet i virksomheder.

En leder kan ikke styre medarbejderens motivation. Men en leder kan tage ansvar for sin egen motivation, og så kan vedkommende skabe rammerne for en positiv kultivering af medarbejdernes motivation med det meget konkrete og dialogbaserede værktøj Pin Pointer Pro, som er forankret i ‘motivationspyramiden’.

Her er Helle Bundgaards råd til, hvordan vi bliver bedre til at motivere os selv og andre.

Vejen til større selvindsigt og motivation

“Hovedformålet med værktøjet er, at medarbejderen trinvis bliver bevidst om at handle på de ting, som dræner vedkomne for energi, samt kommer til at kende og tage ansvaret for deres egne behov. Desuden skal de bruge deres styrker og løfte sig fra at være mål-drevne til i stedet at blive formålsdrevne”, siger Helle Bundgaard.

“Jo bedre vi som individer bliver til at tage hånd om hvert enkelt niveau i motivationspyramiden, jo større selvindsigt og motivation, vil vi opleve. Desuden viser nyere hjerneforskning, at vores evne til at optage ny læring og håndtere forandringer, er proportionalt stigende med, hvor højt vi befinder os i motivationspyramiden”, fortæller hun.

Læs også: Ledere skal også være kreative

Hvis man skal benytte sig af motivationspyramiden som arbejdsredskab til at skabe vedvarende motivation, skal man ifølge Helle Bundgaard arbejde med følgende fire niveauer; Energi, behov, styrker og formål.

 

Motivationspyramidenhvid

Energi

Nederst i pyramiden ligger energi. På det niveau skal man arbejde med bevidstgørelse. Energi er grundpræmissen for al mental og fysisk aktivitet.

Helle Bundgaard lægger vægt på, at cirka 80% af det, som dræner os for energi i vores hverdag, handler om noget, andre gør – eller måske vigtigere – ikke gør. Det er et altså ofte noget, vi ikke selv er herre over, og derfor afhænger håndteringen af dette niveau af, hvor gode vi selv er til at identicere og sætte ord på vores energidrænere. Det er først, når vi kender disse drænere i detaljer, vi kan tage ansvar for og handle på dem både personligt og professionelt.

Læs også: Hold hovedet koldt og ikke for fyldt

Behov

Vores personlige behov, der er niveau to fra motivationspyramidens bund, har rod i læren om ens egen følelsesmæssige intelligens, der sidder i pattedyrshjernen. Vi har som mennesker en række basale behov, som er mere eller mindre fælles for alle. Men derudover har vi også nogle helt personlige behov, som er individuelle og situationsbestemte.

Disse behov styrer vores adfærd og udgør en meget høj motivationsfaktor. Det er altså afgørende for vores følelsesmæssige intelligens og relationelle forståelse, at vi bliver så bevidste om vores behov, at vi kan sætte ord på dem. Når vores individuelle behov bliver truet, sættes vores pattedyrshjerne nemlig i alarmberedskab og udløser stresshormoner – og vores adfærd påvirkes. Derfor er vores evne til at identificere og genkende vores egne og andres behov essentielt for vores individuelle udvikling og motivation.

Hjernen-web

Nyere hjerneforskning viser, at motivation har sit eget hierarki hjernens forakellige dele.

Styrker

Styrke-niveauet er ligeledes en vigtig faktor for vores individuelle motivation. Fra nyere hjerneforskning ved vi ifølge Bundgaard, at vores styrker allerede dannes under opvæksten og i de tidlige ungdomsår.

Gennem erfaring skaber vi rent fysisk nogle tæt forgrenede forbindelser i hjernen. Vores motivation, effektivitet og evne til at tilegne os nye kompetencer afhænger derfor af, hvor gode vi er til at udnytte disse tæt forgrenede forbindelser – Forbindelser kan også betegnes som styrker. Når vi bruger vores styrker i vores hverdag, så boostes vores selvtillid. Det frigiver lykkehormoner, der yderligere hjælper til at udsætte hjernens alarmberedskab. Når vi kender værdien af vores egne styrker og bliver bedre til at udnytte dem, forhøjes vores motivationsfaktor, og vi bliver ifølge Helle Bundgaard, på den måde også mere opmærksomme på at bringe andres styrker i teamet i spil.

Formål

Ifølge Helle Bundgaard, viser nyere hjerneforskning også, at de mål, der giver os mennesker den største og mest vedvarende motivation, er dem, som er forbundet med et overordnet formål.

Når vi udnytter vores styrker optimalt og samtidig bidrager til noget, som er ”større” end os selv, føles det godt. På øverste niveau i motivationspyramiden er vi tilpas udfordret og har et væld af handlemuligheder – netop fordi vi trækker optimalt på vores styrker. Og vi bliver i stand til at rykke os fra at være målorienteret til at være formålsorienteret. Kort sagt, er vi nu bevidste om, hvad vi vil bidrage med i relation til den rolle, vi har – både på jobbet, i teamet, i ledergruppen. Men også derhjemme.

Når man når til dette niveau i motivationspyramiden, er man ifølge Helle Bundgaard, i højere grad bevidst om, hvad der udgør ens egen motivation, og ifølge forskningen, mere modtagelig for ny læring og bedre rustet til at håndtere forandringer uden at aktivere hjernens stressfaktorere.

Du vil måske også synes, disse artikler er relevante for dig

305

305

brød2
brød2
Owner af billede
Owner af billede
(Foto: pixabay)
(Foto: pixabay)
gen-y-worldbankphotocollection-1-2
gen-y-worldbankphotocollection-1-2