Offentlig-privat samarbejde kan løse store samfundsproblemer

(Foto: Michell Zappa - Flickr CC)

Der er et hav af uforløst potentiale gemt i samarbejdet mellem sektorer, mener direktør. Løsningen på nogle af samfundets største udfordringer ligger gemt i OP-samarbejde – vi skal blot få det til at ske

Er du bekymret for klimaet? Måske synes du ikke, at integrationen i Danmark er god nok? Eller at vi ikke er fremsynede nok i forhold til vores uddannelsessystem?

Det er der faktisk råd for. For selvom det ikke just er bagateller, der her er tale om, så ligger løsningen måske gemt i, at de private virksomheder begynder at arbejde tættere sammen med de offentlige instanser. Det mener Jesper Müller-Krogstrup, der er CEO i Nosco.

“Jeg mener faktisk slet ikke, vi kan få løst disse udfordringer uden OP-samarbejde. Det nytter ikke noget, vi har én fløj, der arbejder i den ene retning og omvendt – vi bliver nødt til at løse dem i fællesskab. Vi gør allerede meget for at fremme OP-samarbejdet, men det største potentiale ligger i at få brugt kræfterne rigtigt og få sikret, at der er en ensretning,” siger han.

Tillid skal der til

Og sådan er det ikke tilfældet lige nu. Selv har Jesper Müller-Krogstrup arbejdet med innovation og samskabelse i ti år, og alene de seneste tre år er der sket store forandringer på området – og det går den rigtige vej. De to sektorer rykker tættere og tættere på en symbiose. Det er bare ikke helt nok endnu, for der er samtidig mange gamle måder at arbejde på, vi skal have rystet af os.

“Det har ligget i den måde, som det offentlige har arbejdet på indtil videre, at de finder frem til nogle rigtig smarte løsninger, men det er måske ikke altid løsninger, der spiller godt nok sammen med de tanker, der kommer fra private sektors side,” forklarer Jesper Müller-Krogstrup.

Dog mener han, der ligger masser af velvilje fra begge parter.

“Det ser jeg bestemt. Men en af de helt store udfordringer er at få skabt tillid mellem parterne, for der er måske lidt sand i maskineriet. Jeg tror meget, at det vi kan opnå længere nede ad vejen, kan lade sig gøre, når vi får skabt en bedre tillid,” siger han.

Potentialet er stort for begge parter

Grunden til, at der ligger et så stort potentiale i OP-samarbejdet er, foruden de vidt forskellige måder at arbejde og tænke på, også erfaringer og viden. Det private kan bidrage med en enorm hastighed og effektivitet, mens det offentlige konstant arbejder med et mindset, der tilgodeser helt konkret værdi for borgere og samfund.

“Man kan håbe på, at vi kan inspirere hinanden begge veje, så det offentlige kan hente inspiration fra private virksomheder, der har arbejdet struktureret med innovation og innovationsprocesser og værktøjer i de seneste mange år. Og omvendt, den måde som det offentlige tænker innovation på og værdi, er jo ikke kroner og øre, men optimering af levestandard og et økosystem og et helt samfund,” siger Jesper Müller-Krogstrup.

Han lægger vægt på, at et andet nøgleord i denne kontekst er tilliden og dens betydning.

“Virksomheder arbejder ikke sammen med virksomheder – mennesker arbejder sammen med mennesker. Det kræver hovedsageligt én ting for at få åben innovation til at fungere – og det er tillid mellem mennesker,” pointerer Jesper Müller-Krogstrup.

Ringe i vandet

Jesper Müller-Krogstrup beskriver OP-samarbejdets potentiale som ringe i vand. Derfor er det vigtigt, at vi sætter retningen som samfund, for så vil virksomhederne helt automatisk rette sig ind under det.

“Det handler om den retning vi sætter som samfund. Meldingen skal være klar og retningen skal holdes. Så kan vi sige til de private virksomheder, at hvis de har nogle løsninger på de her specifikke problemer, vi italesætter, så har vi som samfund et behov for dem. Og det lover man selvfølgelig, at man også mener om 10 år,” siger han og fortsætter:

“Det der så sker i en privat virksomhed, når de ved, hvad trenden er, er at de begynder at udvikle alt hvad de kan i netop den retning. For det private er jo også drevet af profit og maksimering. Hvis de ved, at de i fremtiden kan levere en løsning, som der er et reelt behov for, så lægges fokus om på det i udvikling og R&D – helt naturligt. Det vil derfor begynde at skabe ringe i vandet for alle andre virksomheder samtidig.”

Du vil måske også synes, disse artikler er relevante for dig

121

121

brød2
brød2
Owner af billede
Owner af billede
(Foto: pixabay)
(Foto: pixabay)
gen-y-worldbankphotocollection-1-2
gen-y-worldbankphotocollection-1-2