Musikchef: Elitemedarbejdere skal have ekstra kreative frirum

(Foto: Copenhagen Phil/Radio Klassisk)

At få medarbejdere til at præstere deres yderste og samtidig være kreative kan være svært. Men nøglen er autencitet, råderum og en stærk fælles fortælling, mener chefen for symfoniorkesteret Copenhagen Phil

Et symfoniorkester kan skabe en uforglemmelig oplevelse for dem, der er til stede i rummet, når de spænder buen og lader musikken fylde sjælen – men det kan mere end det. Det kan inspirere dig til at blive en bedre leder for dine medarbejdere.

Det mener Uffe Savery, der er musikchef for det 70 mand store symfoniorkester Copenhagen Phil, og den 10 mand store administration.

Symfoniorkestrets udfordringer og arbejdsbetingelser minder på rigtigt mange måder om elitesportsudøveres, og ikke mindst om high performance teams i virksomheder og organisationer. Den sidste kategori kan ifølge musikchefen lære meget af, hvordan man arbejder med dynamikkerne i et klassisk symfoniorkester.

Læs også: Dit næste idol bliver din computer

“Når man skal lede high performance teams i organisationer, skal man have tillid til, at ens medarbejdere faktisk ønsker at præstere deres bedste, og at de ikke behøver at blive målt, vejet og kontrolleret hele tiden”, siger Savery.

“Jeg tror, det er vigtigt som leder, at have tillid til, at medarbejderne stiller høje nok krav til sig selv og i øvrigt er gode til at disponere deres egen indsats og tid, på den måde, der nu er vigtigst for deres opgave”.

For ligesom i andre præsterende discipliner, kræver det målrettethed og selvdisciplin overhovedet at komme med på holdet.

Læs også: Sådan øger du dine medarbejderes motivation

“En musikers tilværelse minder på mange måder om at være sportsudøver på eliteplan. Musikere øver afsindigt meget hver eneste dag, både individuelt og sammen, når de skal præstere op til en koncert. Præcis som når en elitesportsmand skal til en vigtig konkurrence. Det er også derfor, at man som musiker bliver inspireret af sportspsykologien, der i høj grad har den udfordring i sig, der handler om at være bedst, når det gælder.”

Målinger dræber kreativiteten

Uffe Savery vil gerne gøre op med den mål- og tidsregistreringstendens, som han mener, i øjeblikket findes i mange store organisationer. Ifølge ham mindsker den både produktiviteten, øger stressniveauet og dræber kreativiteten.

“Man fjerner en masse kreativitet, når man sætter for præcise mål og bliver for kontrollerende. Kreativitet er jo som alle ved grundlaget for at innovation finder sted. Og hvis man målsætter og kontrollerer i for høj grad, så overser man ofte de ting, der opstår uforudset”, siger han.

Forventningsafstemning øger præstationsniveauet

Det er ifølge musikchefen lederens fornemste rolle at have en indgående fornemmelse for hvert enkelt teammedlems mentale tilstand, så lederen formår at støtte og skubbe der, hvor det er allermest optimalt for den enkelte medarbejders præstation.

Klassiske musikere forventer så meget af sig selv og stiller så høje krav til sig selv, så jeg som leder ikke behøver at spæde til og stille endnu højere krav. Jeg skal fx sige; mindre kan også gøre det! Eller hvis, der sker dét og dét, så går det nok alligevel. Det er helhedsoplevelsen, det at satse, så man taler ind i publikums følelsesregister, så de går ud af døren bevæget og beriget. Det er det der først og fremmest tæller, fremfor en fejlfri præstation,” siger han og fortsætter, “Hvis jeg lægger et ekstra pres oveni deres eget individuelle pres, så øger vi jo risikoen for at det, der kan gå galt, går galt”.

For at løfte præstationsniveauet hos sit team er nogle af de vigtigste ledelsesredskaber ifølge musikchefen, at forbedre medarbejdernes psykiske robusthed og fokus, når de står overfor en stor opgave som en koncert eller en anden vigtig arbejdsopgave.

Læs også: Hold kæft, så bliver du mere innovativ

“Mentalforberedelsen er en vigtig del af det, for det er måden, man tænker omkring den koncert, man skal spille, der er vigtig. Det er mentalforberedelsen, der bygger hjernen og mentaliteten op omkring, hvordan man ønsker at reagerer i præstationssituationen”, siger Savery og uddyber,

“Sportspsykologen Willi Railo er inde på, at man som elitesportsudøver i reglen forventer en præstation af sig selv svarende til, lad os sige 80-90 procent af sin præstationsevne. Hvis så man rent faktisk præsterer 100 procent, eller under de 80 procent, altså udenfor for det register man forventede af sig selv, kan det fjerne fokus fra præstationsøjeblikket”.

For at komme rundt om dette problem i symfoniorkestrets dagligdag, forklarer Savery, at musikerne i en meditativ tilstand forestiller sig deres egen præstation helt op til 100 procent og ned til fx 50 procent. De mentaltforbereder sig altså på, hvordan de i begge tilfælde, skal lykkes med at holde fokus på musikken og udtrykket. Det vil sige evnen til at holde fokus på enten at forblive i 100 procents-præstationen, hvis man er det, eller komme fra 50 procent-præstationen “back on the track”, og op i den øvre ende af skalaen.

Vær autentisk og skab en fælles fortælling

Uffe Savery har tre ledelsesidealer, som han mener, er nødvendige for at skabe plads til den kreativitet og innovation, som er grundlaget for hans symfoniorkesters eksistensberettigelse.

Hvis man som leder formår at lede sine medarbejdere på autentisk vis, lade dem få råderum, og løbende styrke den fælles fortælling, så skaber det plads til kreativitet eller innovation, mener Savery.

Læs også: Ledere skal også være kreative

“For mig er det vigtigt som leder at optræde autentisk. Altså at sige det man gør, og gøre det man siger. Fordi siger man ét, og gør noget andet, så har det den modsatte effekt. Ordet at lede, har en dobbeltbetydning, der både betyder at være søgende og at gå forrest. Det er noget, jeg går meget op i både på dagligt plan, men også i de store stræk. Jeg forsøger også at skabe en kultur hele vejen rundt, ved blandt andet selv at efterleve det princip. Desuden skaber vi i fællesskab nogle billeder af ting, og styrker vores orkesters fortællinger. Det er enormt vigtigt, at når noget lykkes godt, at få styrket den positive fortælling og den selvopfattelse i vores interne kultur,” siger han.

Ifølge Savery, skaber disse idealer en kultur, som både bygger på tillid og medejerskab hos orkestermedlemmerne både i forhold til hvert enkelt arrangement, men også på den længere bane.

Tillid øger den individuelle præstation

“Hvis man formår at skabe et højt tillidsniveau blandt medarbejdere og ledere på alle niveauer, så kan rigtigt meget lade sig gøre” siger Uffe Savery. “Ledelsesmæssig transparens og autencitet skal være til stede, for at skabe det tillidsrum. Hvis der ikke er tillid til stede, så er det min erfaring, at det skaber en ineffektiv og uproduktiv proces”.

Du vil måske også synes, disse artikler er relevante for dig

372

372

brød2
brød2
Owner af billede
Owner af billede
(Foto: pixabay)
(Foto: pixabay)
gen-y-worldbankphotocollection-1-2
gen-y-worldbankphotocollection-1-2