Fremtidens controller: Er du rebel eller regelrytter?

rebel

Teknologi, automatisering og en helt ny og mere strategisk rolle. Det er nogle af de udfordringer, controllere står overfor i fremtiden. Og det kræver omstilling og forberedelse, når man som controller fremover bliver mere forretningspartner end talknuser. Her får du en række gode råd med på vejen

Som talguru og spreadsheet maestro har enhver controller en helt essentiel og central plads i alle virksomheder for at sikre økonomistyringen, revisionen og finansielle rapporteringer. Men som World Economic Forums berygtede rapport fra 2016, ‘The Future of Jobs’, har prædiket, så er mange jobs på vej mod automatisering via kunstig intelligens og robotteknologi – og her er især også de finansielle stillinger i fokus.

Det kommer til at udviske mange tidligere jobfunktioner, men også skabe nogle helt nye. For controlleren betyder det sandsynligvis en forandret rolle, som vil involvere flere færdigheder og kompetencer end blot en eminent forståelse for tal på sort og hvidt. Spørgsmålet er bare hvilke, der skal til for at forblive relevante og værdiskabende.

Og det er der råd for. Accenture udgav sidste år en rapport med titlen “From reporting the past to architecting the future”, hvori selskabet beskriver udviklingen i de traditionelle roller frem mod en nær fremtid, hvor teknologien har sat endnu tydeligere spor på vores måder at udføre arbejde på.

Rapporten anslår at kun 30 procent af økonomi- og finansmedarbejdere vil have fokus på de traditionelle og mere rutineprægede opgaver. De resterende 70 procent vil i stedet skulle være “data guruer”, der ganske enkelt har en helt central plads i selve forretningen – og dette kræver et anderledes og udfordrende mindset. For her begynder selve jobbet først, efter rapporterne er blevet leveret.

En partner for forretningen

Det vil kort sagt sige, at den værdi, som skabes af controllerens analyser kun er så god som forretningens egen evne til at fortolke og handle i kraft af den. Derfor bliver controlleren en partner for forretningen, der kan drive og påvirke resultaterne og ikke blot en talbaseret medarbejder, der rapporterer dem. På den måde skal man også kunne udfordre og tænke anderledes – og deri ligger for eksempel at turde stille de svære og upopulære spørgsmål.

“Kernen i økonomi er, at alt stemmer overens – at én plus én altid svarer til to. Dette skal ændres. Fremtidens økonomiske arbejdsstyrke skal være modig nok til at udfordre sine egne antagelser. Dette kan betyde at acceptere, at fremskrivninger skal ændres, fordi markederne gør. Det kan betyde, at have modet til at gå ud over at definere succesfaktorer og til at identificere kriterier for nedlæggelse. Det bliver rebellerne og ikke regelrytterne, der kommer til at drive økonomiafdelingens udvikling som forretningspartner,” står der i rapporten fra Accenture.

Udvikl din egen karriere

En noget ældre publikation fra Ernst & Young kommer frem til nogle lignende konklusioner på trods af sin dato. Og herfra er der en række konkrete råd at hente, som man kan implementere direkte i sin hverdag som controller – uanset hvilke karrieremuligheder, man har.

Og de lyder som følger:

  • Søg aktivt muligheder for at blive involveret i investor relations (IR). Din erfaring med IR vil tjene dig godt, hvis du en dag bliver CFO – og kan hjælpe dig med at komme derhen.
  • Planlæg din karriere. Skriv en personlig udviklingsplan. Kun 41% af respondenterne i EY’s rapport havde en formaliseret skriftlig plan. At skrive og diskutere din plan med en mentor eller coach hjælper med at udvikle din tænkning og åbne muligheder.
  • Vælg din virksomhed og FD. Lad ikke det være op til dem at vælge dig. Vælg et sted, hvor du aktivt kan sætte dit præg og sørg for, at du kan håndtere en kompleks forretning med mange datterselskaber. Det vil hjælpe at sikre, at du har en støttende økonomidirektør.
  • Få forskellige erfaringer i virksomheden. Flyt rundt mellem forskellige enheder, så du har en dybdegående viden om de overordnede forretningsbehov og af markedspladsen. Det er også vigtigt at opbygge erfaringer med at arbejde med forskellige globale kulturer.
  • Fokusér på soft-skills træning. Fremhæv kommunikation, ledelse, påvirkning og netværk. Det er blandt disse færdigheder, at der er størst uoverensstemmelse mellem vigtighed og betydning og rent faktisk at have dem i sit nuværende kompetencesæt.
  • Gå ikke tabt i tekniske detaljer. Delegér teknisk regnskabsarbejde på lavt niveau til et par sikre hænder.
  • Forlad dit skrivebord. Lær de uafhængige direktører, divisioner og andre afdelinger at kende. Find ud af, hvordan du kan hjælpe dem med at levere deres mål.
  • Gør dig selv mere nyttig. Udnyt din bredere erfaring og prognoser og investeringsevalueringsfærdigheder til at hjælpe virksomheden.
  • Forbliv i dialog med bestyrelsen om ledelsesrapportering. Identificér hvad der vil hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger.

Teknologien og automatiseringen er altså ikke controllerens fjende. Faktisk gør man klogere i at se det som en kærkommen mulighed – men det kræver, at man hurtigt kan omstille sig til en forandret rolle, der fordrer flere og forskellige kompetencer.

Sådan kan controlleren nemlig blive et af de vigtigste økonomiske og datadrevne aktiver i fremtidens virksomheder.

Du vil måske også synes, disse artikler er relevante for dig

256

256

brød2
brød2
Owner af billede
Owner af billede
(Foto: pixabay)
(Foto: pixabay)
gen-y-worldbankphotocollection-1-2
gen-y-worldbankphotocollection-1-2